• شرکت سیمان اکباتان
  • شرکت سیمان نیزار قم
  • شرکت سیمان فراز فیروزکوه
  • مجتمع آهک البرز
  • مجتمع آهک آذرشهر
  • شرکت سیمان آرتا اردبیل
  • شرکت حمل و نقل امن ترابر الماس اسپندار

معرفی مدیران 

 

 

اعضای هیئت مدیره

  مدیر عامل : آقای عبدالرحیم نیکروی
 رئیس هیئت  مدیره : آقای پیر فرانسوا هسلر
 نائب رئیس هیئت مدیره : آقای نیکولاس ماتیس
 عضو هیئت مدیره : آقای والتر ویتور
 عضو هیئت مدیره : آقای مهرداد افخمی
 عضو هیئت مدیره : خانم نرگس شیرازی